works03_main
玉川学園の家

玉川学園の家

設計:BAUM
施工:BAUM
竣工:2020年4月